Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันขอบคุณเธอ"

แปลว่า:I thank her.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MhdSumaire

ตอบแล้ว โปรแกรมไม่ทำงาน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา