Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/rubby...love

Học tiếng Anh với năm câu đố vui

rubby...love
 • 11
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

"Peter’s smart phone fell into a big mug of coffee but didn’t get wet. How was this possible"? Hãy trả lời câu đố này bằng tiếng Anh.

...............................................................Đáp Án...........................................................

8 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MisakaMikoto276
MisakaMikoto276
 • 20
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2
 • 27

like

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/TaeTae-kun
TaeTae-kun
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • Chà , câu đố hay lắm. Chú ý Minh Anh thêm nguồn vô na ~ Like cho bạn.
8 tháng trước

https://www.duolingo.com/rubby...love
rubby...love
 • 11
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

oki bạn

1 tháng trước