Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Tea or coffee?"

แปลว่า:น้ำชาหรือกาแฟ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Zens2504

ตอบถูกเเล้วนะเเต่ทำๆมบอกผิดละเนี้ย

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/t9qb3

คำถามเดิม ตอบแบบเดิม ซ้ำมาให้ทำติดกันตั้งหลายรอบ เพื่อ??

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ztgg10

ใช่

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/lextarka
lextarka
  • 14
  • 13
  • 9
  • 8

What is wrong with my answer??

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/P2H54

***ถ้าทางทีมงามเขายังไม่เเก้ไข ให้ตอบว่า ชาหรือกาเเฟ?

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา