Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Câu hỏi chúng tôi cần hỏi chính bản thân mình là gì?"

Dịch:What is the question we need to ask ourselves?

9 tháng trước

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lamthanhne

Which question do we need to ask ourselves bị sai gì vậy mọi người?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hoanha8

dap an the nao cac ban oi? What is the question we need to ask ourselves? - sai hay dung ca nha . thanks

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Huy106484

Khi nao dung ask va khi nao dung question ?!

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vu1410

Ask là động từ, Question là danh từ?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhcHunhNh

What is the question we need to asked ourselves

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phu_Quoc_1985

What is the question we ourselves need to ask. Có được không vậy

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/BachV.Nguyen

What is the mean?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/bltrng

Dùng have to cũng đc chứ nhỉ

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/huygrue

what question do we need to ask ourselves? ko đúng ah

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/khit_khit

Câu này còn cách viết nào khác không?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyen9x

Ẹe

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyen9x

What

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyen9x

What ía sm sâ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyen9x

Câu hỏi

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyen9x

What is the question we need to ask ourselves

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyen9x

I do not know

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyen9x

Tôi không biết

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhDng609994

What is the question we have to ask ourselves? Have to thì sai à :v

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

what question do we need to ask ourselves? còn không thì : what is the question that we need to ask ourselves?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

What is the question that we need to ask ourselves?

3 tuần trước