Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกเราอ่านรายการอาหาร"

แปลว่า:We read the menu.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Toemjitpan

I not understand

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา