"Anh ấy chạy."

Dịch:He runs.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HanhNguyen126383

Run này cũng là chạy tại sao lại ko đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 4
  • 3
  • 91

Vì chủ ngữ đang là ngôi số 3, số ít (Anh ấy - he), nên động từ phải thêm "s" nha bạn.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.