Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy chạy."

Dịch:He runs.

10 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HanhNguyen126383

Run này cũng là chạy tại sao lại ko đúng

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 20
  • 12
  • 3
  • 41

Vì chủ ngữ đang là ngôi số 3, số ít (Anh ấy - he), nên động từ phải thêm "s" nha bạn.

10 tháng trước