Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I am not a boy."

แปลว่า:ฉันไม่ได้เป็นเด็กผู้ชาย

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PoPound

ตอบถูกแล้วก็ให้ผิด คือ??

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Namwan1704

ตอบถูกแล้วแต่เค้าให้ผิดอะ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/x630

พูดถูกนะแต่ผิด

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/lala211596

ตอบถูกแล้วแต่ทำไหมเฉลยผิด

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PatchareeR

ตอบถูกแต่ให้ผิด

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา