"What did we watch on Tuesday?"

แปลว่า:พวกเราได้ดูอะไรเมื่อวันอังคาร

November 21, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/arun804509

แอปบัพครับ แก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย