Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy viết lên cái chai."

Dịch:He writes on the bottle.

11 tháng trước

0 Nhận xét