1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Vidím dvanáct oslů."

"Vidím dvanáct oslů."

Translation:I see twelve donkeys.

November 21, 2017

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/pivo_branik

Using number in this form "12" should be accepted. Použití číslovky v tomto zápisu "12" je stejně dobře jako normálně rozepsané.


https://www.duolingo.com/profile/ValaCZE

Vzhledem k tomu, že kurz využívají nejen lidé co se učí angličtinu, ale i češtinu, tak číslovky neuznáváme. Napsaním číslovky se totiž nic nenaučíte.


https://www.duolingo.com/profile/judygunson

HAHA "Asses" not "arses" I think!!!

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.