Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He needs protection."

แปลว่า:เขาต้องการการป้องกัน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/h6pB1

เขา นะครับ ไม่ใช้ เค้า

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/h6pB1

เขา นะครับ ไม่ใช้ เค้า ครับ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา