Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I found him working in the garden."

Dịch:Tôi đã tìm thấy anh ấy đang làm trong vườn.

0
8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 904

I found him working in the garden. mà nghe nhầm thành : I found him walking in the garden. working / walking

0
Trả lời8 tháng trước