"You eat bread."

แปลว่า:คุณกินขนมปัง

November 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PanpasaMil

น มีตัวเดียวป่ะ รึไร


https://www.duolingo.com/profile/SurasukKat

ม หายไปไหนเอ่ย?


https://www.duolingo.com/profile/Nudda2

พอเข้าใจค่ะตอบถูกด้วย


https://www.duolingo.com/profile/SuvanOnsun

You eat bread. จะตอบอย่างไร


https://www.duolingo.com/profile/T5zt4

ตอบถูกแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย