1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Nedívejte se tak na mě!"

"Nedívejte se tak na mě!"

Translation:Don't look at me like that!

November 22, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/JBHayven

Proč ne? ("Proč neměl bych se dívat")? Edit: Proč bych se neměl dívat?

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.