"The teacher wrote a comment."

แปลว่า:คุณครูเขียนความเห็น

November 23, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tubtim151

ความเห็น หรือ ความคิดเห็นคือตัวเดียวกันค่ะ อีดอก!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย