"There is water on the surface."

Dịch:Có nước trên bề mặt.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hodongnhut

Có nước ở trên sàn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/CandySagi
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 10
  • 7

Thực ra surface chỉ là bề mặt chứ không nói rõ là bề mặt của cái gì nên câu dịch của bạn vẫn chưa được chấp nhận.

Most of the Earth's surface is covered with water - Hầu hết bề mặt Trất Đất được bao phủ là nước

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trieuthanhtran

Có nước ở bề mặt

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.