Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There is water on the surface."

Dịch:Có nước trên bề mặt.

10 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hodongnhut

Có nước ở trên sàn

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/CandySagi
CandySagi
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 10
  • 7

Thực ra surface chỉ là bề mặt chứ không nói rõ là bề mặt của cái gì nên câu dịch của bạn vẫn chưa được chấp nhận.

Most of the Earth's surface is covered with water - Hầu hết bề mặt Trất Đất được bao phủ là nước

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/trieuthanhtran

Có nước ở bề mặt

7 tháng trước