"Αυτός παράγει ακριβά αντικείμενα."

Μετάφραση:He produces expensive objects.

πριν από 10 μήνες

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/MRv73
MRv73
  • 24
  • 383

Γιατί δεν δέχεται το ρήμα products:

πριν από 10 μήνες

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Dimitra956826
Mod
  • 24
  • 24
  • 13
  • 6

Products σημαίνει προϊόντα, και είναι το ουσιαστικό του ρήματος produce.

πριν από 10 μήνες
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.