Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I see the tower from my place."

แปลว่า:ผมมองเห็นหอคอยนี้จากตําแหน่งของผม

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NuntapatKa

ฉันตอบถูกทำไม จึงขึ้นว่าฉันตอบผิด

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/arun804509

แก้ไขด้วย โปรแกรมบัพครับ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KunniePhat

กรุณาแก้ไขด่วนด้วยค่ะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/roii-yim

ทำไมตอบถูกแล้ว แต่แจ้งว่าตอบผิดค่ะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Jajar95239

ตอบถูกอะเเต่ขึ้นผิด

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mr.Chunhap

ผมตอบว่า ผมมองเห็นหอคอยนี้จากตำแหน่งของผม ทำไมยังผิด

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mr.Chunhap

ตอบถูกแล้ว แต่ขึ้นตอบผิด

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/E3eJ2

ถูกแต่ผิด

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Rungsidhav

กรุณาแก้ไขด้วยค่ะ เขียนตอบเหมือนกัน แต่ขึ้นว่าผิด ไปต่อไม่ได้คาะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Lin342514

ผมมองเห็นหอคอยนี้จากตำแหน่งของผม ผิดงงงงง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ducky-kl1

ตอบถูกตรงตามเฉลยแต่บอกว่าผิด

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/darin818947

ตำ พิมพ์ ตํ และสระ า ไม่พิมสระอำ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tong301667

นั่นนะซิครับ ผมไปบทใหม่เลยละกัน

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา