"We support women."

แปลว่า:พวกเราสนับสนุนผู้หญิงหลายคน

November 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/andi_kan

"Women" in general = พวกผู้หญิง

พวกเราสนับสนุนผู้หญิงหลายคน = We support many women.


https://www.duolingo.com/profile/JoeWern-Fa

ฝากคลับด้วยจ้า EG8B93


https://www.duolingo.com/profile/Kate149591

คำเฉลยผิดอะ มันผู้หญิงคนเดียวนิ


https://www.duolingo.com/profile/KetScamand

คำนี้ผิดตรงผุ้หญิงหลายคน


https://www.duolingo.com/profile/NAPHAT148327

ระบบตรวจข้อสอบแย่อีกล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/9JwN10

ตอบถูกแต่เฉลยผิด หุหุ

Learn English in just 5 minutes a day. For free.