"We support women."

แปลว่า:พวกเราสนับสนุนผู้หญิงหลายคน

November 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/andi_kan

"Women" in general = พวกผู้หญิง

พวกเราสนับสนุนผู้หญิงหลายคน = We support many women.


https://www.duolingo.com/profile/JoeWern-Fa

ฝากคลับด้วยจ้า EG8B93


https://www.duolingo.com/profile/Zinbat

U can use "women~พวกผู้หญิง" i think it better.


https://www.duolingo.com/profile/Kate149591

คำเฉลยผิดอะ มันผู้หญิงคนเดียวนิ


https://www.duolingo.com/profile/KetScamand

คำนี้ผิดตรงผุ้หญิงหลายคน


https://www.duolingo.com/profile/NAPHAT148327

ระบบตรวจข้อสอบแย่อีกล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/9JwN10

ตอบถูกแต่เฉลยผิด หุหุ


https://www.duolingo.com/profile/Chakri178

Women = พวกผู้หญิง


https://www.duolingo.com/profile/ShinShinna

พวกเราช่วยเหลือผู้หญิงหลายคนก็ไม่ได้หรอครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย