"ฉันจะเอากระโปรงตัวนี้"

แปลว่า:I will take this skirt.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Tubtim151

I'm going to take this skirt. อีสัส! มันผิดตรงไหน มันก็ได้เหมือนกันแม่ะ!!

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย