1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ฉันจะเอากระโปรงตัวนี้"

"ฉันจะเอากระโปรงตัวนี้"

แปลว่า:I will take this skirt.

November 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tubtim151

I'm going to take this skirt. อีสัส! มันผิดตรงไหน มันก็ได้เหมือนกันแม่ะ!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย