"Your lips are very red."

แปลว่า:ปากของคุณสีแดงมาก

November 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

ริมฝีปาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย