1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Jste zdravá?"

"Jste zdravá?"

Translation:Are you healthy?

November 24, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Miroslav_Trn

U poslechového cvičení je intonace jako pro kladnou větu. Nedá se poznat, že jde o otázku.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.