"Her color is pink."

แปลว่า:สีของเธอเป็นสีชมพู

November 25, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/so131

ต้องถูกแล้วแต่มันบอกผิด


https://www.duolingo.com/profile/boss467903

หีของเธอเป็นสีชมพู

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย