"What happened to the scale?"

Dịch:Việc gì đã xảy ra với chiếc cân vậy?

10 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/G-Akela
G-Akela
  • 25
  • 174

Làm sao nghe duoc happen o thoi qua khứ

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.