Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What happened to the scale?"

Dịch:Việc gì đã xảy ra với chiếc cân vậy?

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/G-Akela
G-Akela
  • 25
  • 106

Làm sao nghe duoc happen o thoi qua khứ

8 tháng trước