"We currently do not have oil."

แปลว่า:ปัจจุบัน พวกเราไม่มีน้ำมัน

November 25, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/CharoensiP

อักษรไม่ครบ


https://www.duolingo.com/profile/CHONNIPA17

ฉันตอบถูป​กแต่ระบบแจ้งว่าผิด​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย