Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"มันคือเนื้อหมู"

แปลว่า:It is pork.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น