Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/-Sleep.

[Song ngữ] Thậm chí từ lâu người xưa đã có những món đồ cực kì hiện đại rồi

Bài này bạn cùng lớp của mình đưa cho bảo đăng nên chỉ biết thế thôi :v, bạn đó là .Yang-Yang.. Chia nhau mỗi đứa 1 bài để đăng :)


It’s a little-known fact, but some "modern" inventions actually appeared centuries or even millennia ago.

Mấy ai biết được rằng một số phát minh 'hiện đại' thật ra đã xuất hiện cách nay hàng thế kỷ thậm chí hàng thiên niên kỷ rồi.

Image 1

A precursor of smartphones?

Từ lâu con người đã nghĩ đến điện thoại thông minh?

  • Mr. Pynchon and the Settling of Springfield — a 1933 painting by the Italian American artist Umberto Romano — depicts quite what the title says: Mr. Pynchon, the founder of the town, stands in the center of the scene and appears to be giving out various town management orders.

Đây là bức họa "Ngài Pynchon và cuộc định cư ở Springfield" - một bức họa vẽ năm 1993 của họa sĩ Mỹ gốc Ý Umberto Romano — mô tả như chính tên gọi của bức họa: Ngài Pynchon, người sáng lập Springfield, đứng giữa bức tranh và dường như đang ra các chỉ thị điều hành thành phố.

  • What makes it curious is a Native American man sitting in the foreground and holding a rectangular object that is uncannily similar to a modern smartphone. It is probably just a small mirror, but wouldn’t life be more fun if we found out iPhones are really not as innovative as they’re thought to be?

Điều làm mọi người tò mò là một thổ dân châu Mỹ ngồi phía trước đang cầm một vật hình chữ nhật khá giống với một chiếc điện thoại thông minh ngày nay. Có thể đó chỉ là một chiếc gương nhỏ, nhưng nếu điện thoại iPhone thật sự không phải là phát minh như mọi người vẫn tưởng thì vui ^^

Image 2

Computer, 100 BC

Máy vi tính, 100 năm trước Công Nguyên

  • The Antikythera mechanism is considered an "ancient computer" because this device could track the movement of celestial bodies and predict solar and lunar eclipses. It was also used to calculate the date of the beginning of the Olympic Games.

Cỗ máy Antikythera được xem là một chiếc "máy vi tính cổ" vì thiết bị này có thể theo dõi chuyển động của các thiên thể và dự báo nhật thực cũng như nguyệt thực. Người ta còn dùng nó để tính toán ngày khai mạc trong các kỳ thế vận hội.

Inage 3

The object that the girl on this Ancient Greek funeral stele is holding looks like a modern laptop, which gives much fuel to various conspiracy theories. Of course, there were no laptops in 100 BC, and this object is apparently just a jewelry box or a wax tablet.

Đồ vật mà cô gái trên tấm bia mộ Hy Lạp cổ đại này đang cầm trông giống như một chiếc máy tính xách tay hiện đại, làm cho nhiều người tin vào thuyết âm mưu hơn. Dĩ nhiên thời 100 năm trước Công Nguyên thì lấy đâu ra laptop cơ chứ, nên vật này có lẽ chỉ là một chiếc hộp nữ trang hay phiến sáp ong mà thôi.


Bài của mình khá là ngắn thôi, và cách trình bày của mình giống .Yang-Yang. là bởi vì bài đăng của mình đã qua tay bạn ấy chỉnh sửa chứ nếu mình thì ko chắc lung linh được :v.

Nguồn

Thanks for reading

3
8 tháng trước
7

19 Nhận xét