"I am going to add sugar."

Dịch:Tôi sẽ thêm đường.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lan400067

chúng tôi cũng sẽ cho thêm đường

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.