Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันมีจานสามใบ"

แปลว่า:I have three plates.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Chawanon

Can I use dishes

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Baikaew1

เขียนถูกนะ แต่ทำไมให้ผิด

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา