"Ο ιουδαίος πήγε στη συναγωγή."

Translation:The Jew went to the synagogue.

November 26, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/PatSaunder1

I wrote "Jewish man". Does «ο ιουδαίος» refer to both men and women?

July 14, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.