"We are ready."

แปลว่า:พวกเราพร้อม

November 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Saranwicha

พวกเราพร้อมแล้ว ก็ผิดหรอคะ?


https://www.duolingo.com/profile/itthipong

ไม่ผิดเลยครับ อิอิ


https://www.duolingo.com/profile/itthipong

ไม่ผิดเลยจ่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย