"I hope that he likes her."

แปลว่า:ฉันหวังว่าเขาชอบเธอ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/HamtaroG-b

เขา กับ เค้า น่าจะให้ความหมายเหมือนกันนะครับ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย