Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"หมาดื่มน้ำ"

แปลว่า:The dog drinks water.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น