"หมาดื่มน้ำ"

แปลว่า:The dog drinks water.

November 27, 2017

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย