"This is the last match."

แปลว่า:นี่คือการแข่งขันครั้งสุดท้าย

November 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

นี่เป็นการแข่งขันครั้งสุดท้าย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย