"เด็กผู้ชายกินข้าวเที่ยง"

แปลว่า:The boy eats lunch.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ArmInfantr

มันน่าจะเป็น "The boy have lunce" นะ. ถ้าผิดขออภัย

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/m81w1

"The boy have lunch" มันคือ"เด็กผู้ชายมีข้าวเที่ยง"ไม่ใช่เหรอ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/m81w1

Has

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย