Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เด็กผู้ชายกินข้าวเที่ยง"

แปลว่า:The boy eats lunch.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ArmInfantr

มันน่าจะเป็น "The boy have lunce" นะ. ถ้าผิดขออภัย

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/m81w1

"The boy have lunch" มันคือ"เด็กผู้ชายมีข้าวเที่ยง"ไม่ใช่เหรอ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/m81w1

Has

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา