Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She used to have six dogs."

แปลว่า:เธอเคยมีหมาหกตัว

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NoochChy

เขาเคยมีสุนัขหกตัว ก็ได้ค่ะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา