"Do you have a child?"

แปลว่า:พวกคุณมีลูกไหม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ThanakritR

you ใช้ พวกคุณ ได้??

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gemini580803

ได้ครับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/khatchapro

Do you = พวกคุณหรอคะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย