"Do you have a child?"

แปลว่า:พวกคุณมีลูกไหม

November 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/khatchapro

Do you = พวกคุณหรอคะ


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

you ใช้ พวกคุณ ได้??


https://www.duolingo.com/profile/Gemini580803

ได้ครับ


https://www.duolingo.com/profile/WasanTivar

งง กะมัน


https://www.duolingo.com/profile/Nathan1mler

พวกได้ยังไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย