"Chúng tôi sẽ không tham gia điều đó."

Dịch:We will not take part in that.

11 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 989

We will not participate in that.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 989

we won't take part in that

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

"Take part in " nghĩa là tham gia fai ko các bạn

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.