Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi sẽ không tham gia điều đó."

Dịch:We will not take part in that.

9 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 941

We will not participate in that.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 941

we won't take part in that

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

"Take part in " nghĩa là tham gia fai ko các bạn

2 tháng trước