"What is the result of my efforts?"

แปลว่า:อะไรคือผลลัพธ์ของความพยายามของฉัน

November 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MongDag

เวลาคนไทยพูด มักจะพูดว่า "อะไรคือผลลัพธ์จากความพยายามของผม" ประโยคนี้ก็น่าจะใช้ได้ด้วยนะครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย