"Αυτή μπήκε στο παλάτι."

Μετάφραση:She entered the palace.

πριν από 1 χρόνο

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.