"Αυτή μπήκε στο παλάτι."

Μετάφραση:She entered the palace.

November 28, 2017

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.