"She is my best friend."

แปลว่า:เธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

November 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Saranwicha

ตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/Saranwicha

ทำไมถึงให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/AnanSutthi

คือเราตอบว่า : เธอคือเพื่อนที่ดีของฉัน​ ก็ไม่ผ่านอะ​ ต้องตอบตรงเป๊ะๆ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เพราะจัง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย