Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We have exactly a minute."

แปลว่า:เรามีเวลาหนึ่งนาทีพอดี

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sasichanun

We = พวกเรา ป่าวค่ะ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา