"She has a load of books."

แปลว่า:เธอมีหนังสือจำนวนมาก

November 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MareearrSu

ตกลงอันนี้คือประโยคที่ถูกต้องแล้วหรือ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย