"She has a load of books."

แปลว่า:เธอมีหนังสือจำนวนมาก

November 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MareearrSu

ตกลงอันนี้คือประโยคที่ถูกต้องแล้วหรือ?


https://www.duolingo.com/profile/virat112730

ผมว่าไม่น่าใช่ น่าจะเป็น A lot มากกว่า Load ครับ


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

เธอมีภาระหนังสือมาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย