1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณจะไปกี่โมง"

"คุณจะไปกี่โมง"

แปลว่า:At what time did you leave?

November 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tucklamu

คุณจะไปกี่โมง น่าจะถามถึงอนาคต ไม่น่าใช้ did ควรจะเป็น What time are you leaving?


https://www.duolingo.com/profile/iFaung

There is a mistake in this topic, Please check


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

แก้ไขก็ดีนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

I thought จะ meant future -:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย