Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where are they swimming?"

Dịch:Họ đang bơi ở đâu?

8 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thucnv
Thucnv
  • 25
  • 20
  • 4
  • 1137

câu này hơi ngớ ngẩn?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrDng4

Có MỘT lựa chọn thôi, có cơ hội chọn nào khác đâu.

7 tháng trước