"Where are they swimming?"

Dịch:Họ đang bơi ở đâu?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrDng4

Có MỘT lựa chọn thôi, có cơ hội chọn nào khác đâu.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
Thucnv
  • 25
  • 25
  • 4
  • 1255

câu này hơi ngớ ngẩn?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.