"The bear will not eat you."

แปลว่า:หมีตัวนี้จะไม่กินคุณ

December 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ArnonProms

พวกคุณคือถูกหรอ คืออะไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย