"Bạn đáng lẽ đã gặp nguy hiểm rồi."

Dịch:You would have been in danger.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 8

You would have been dangerous.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6

You would have been in danger

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/prophuc08

hihi

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/namlongqn

in danger: bỏ [in] được không nhỉ? have been danger

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.