"Bạn đáng lẽ đã gặp nguy hiểm rồi."

Dịch:You would have been in danger.

10 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3
  • 22

You would have been dangerous.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6

You would have been in danger

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.