Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đáng lẽ đã gặp nguy hiểm rồi."

Dịch:You would have been in danger.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 9

You would have been dangerous.

8 tháng trước