1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณแม่ของฉันกำลังกินข้าวเย็น…

"คุณแม่ของฉันกำลังกินข้าวเย็นกับเธออยู่"

แปลว่า:My mother is eating dinner with her.

December 1, 2017

ความคิดเห็น

Learn English in just 5 minutes a day. For free.