"He is not the prince."

Dịch:Anh ấy không phải là hoàng tử.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DucanhPho

Ông ấy và Anh ấy khác gì đâu, dịch là Ông ấy trang trọng hơn, các bạn ạ...

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.